عالیان تجهیز فعال در زمینه فروش و خدمات پس از فروش محصولات مصرفی بیمارستانی وتجهیزات آزمایشگاهی،در سال 1391 تاسیس گردید.